درباره ما

 

"نشر بهار" در  پاییز سال هزار و سیصد و نود و یک شمسی، با هدف نشر کتاب های فارسی برای ایرانیان خارج از کشور، بخصوص برای کودکانی که فارسی را به عنوان زبان دوّم می آموزند ، در نیویورک شکل گرفت.
الهام بخش آغاز این کار، خاطره تابان دختری ست که قلبش شفاف تر از قطره باران بود و لبخندش شگفت انگیزتر از زیباترین رنگین کمان جهان. روح جوانش سرشار از هنر بود و اندیشه اش آئینه دانش. باشد که همچنان سبزِ بی خزانِ خاطره اش ، آسمان زندگی ما را غرق رنگین کمان کند ، از بهار تا بهار ....

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505