این کتاب برگزیده ای است از اشعار معاصر فارسی برای خوانندگانی که زبان فارسی زبان اول شان نیست.
این کتاب مجموعه ای است از بیش از 700 صفت و قید فارسی که در نگارش و گفتگوی روزمره مورد استفاده قرار می گیرند.
این کتاب برای آن دسته از دانشجویان انگلیسی زبانی تهیه شده است که قادر به خواندن و نوشتن متن فارسی هستند و سطح آگاهی شان از زبان فارسی در حد ابتدایی یا اندکی بالاتر است . این کتاب دربرگیرنده متن های ساده فارسی در دوازده فصل جداگانه همراه با تمرین های متعددی است که میزان درک خواننده را مورد سنجش قرار می دهند.
این کتاب نحوه نگارش الفبای فارسی را به دانشجویانی که فارسی زبان اول آنها نیست می آموزد. این کتاب شامل تمرین های متعدد و نمونه فونت های رایج فارسی، همچنین نمونه خط دستنویس فارسی است.

این کتاب شامل سی اصطلاح فارسی است که به طور معمول در گفتگوهای روزمره به کار می روند. ترجمه انگلسی هر "اصطلاح" به دو شکل در این کتاب ارائه شده است: یکی ترجمه ظاهری و کلمه به کلمه اصطلاح تا خواننده را در به خاطر سپردن اصطلاح یاری دهد و دیگری مفهوم اصلی و واقعی اصطلاح است. این کتاب شامل طراحی های کاریکاتوری بسیار جالب و کمدی است که  براساس مفهوم ظاهری اصطلاح کشیده شده اند تا به جنبه تفننی کتاب بیفزایند و کار یادگیری را ساده تر کنند.

این کتاب شامل بیش از 500 جمله فارسی است که در گفتگوهای روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. هر جمله به دو شکل "نوشتاری" و "گفتاری" ارائه شده است و ترجمه انگلیسی هر جمله نیز همراه آن آمده است.  چملات این کتاب در 25 گروه محتلف تقسیم بندی شده اند تا کار یادگیری و یافتن مطلب مناسب را ساده تر کنند.
این کتاب دربرگیرنده اصول اولیه و اساسی دستورزبان فارسی است. این کتاب هرچند که به عنوان کتاب درسی تهیه نشده است، اما فصل های این کتاب به شکلی بسیار مفید و منسجم تنظیم شده اند. هر فصل به زبان ساده و با همراهی مثال های متعدد بخشی از دستورزبان فارسی را به خوانندگان توضیح می دهد. در انتهای هر فصل واژه نامه ای از تمام لغات استفاده شده در آن بخش همراه با ترجمه انگلیسی آنها ارائه شده است. همچنین در انتهای هر فصل تعداد قابل ملاحظه ای تمرین مربوط به درس ارائه شده در آن فصل آمده است که کار یادگیری را بسیار ساده می کند. جواب تمرین های هر فصل در آخر کتاب آمده است. 
این مجموعه دربرگیرنده بیش از هزار کلمه مفید و متداول فارسی، همراه با ترجمه انگلیسی آنهاست. تمامی کلمات آوانگاری شده اند و در چهل گروه مختلف همچون: خانواده، رنگ ها، شکل ها، فصل ها، شغل ها، حیوانات، غذاها، وسائل نقلیه، فعل های متداول، صفت ها و ... طبقه بندی شده اند.
این کتاب دربرگیرنده صرف کامل 100 فعل بی قاعده فارسی به یازده زمان متداول، همراه با ترجمه انگلیسی هر فعل است.
این کتاب دربرگیرنده صرف کامل 100 فعل فارسی به یازده زمان متداول، همراه با ترجمه انگلیسی هر فعل است.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505