Easy Persian Reader: Beginner to Low Intermediate Level

این کتاب برای آن دسته از دانشجویان انگلیسی زبانی تهیه شده است که قادر به خواندن و نوشتن متن فارسی هستند و سطح آگاهی شان از زبان فارسی در حد ابتدایی یا اندکی بالاتر است . این کتاب دربرگیرنده متن های ساده فارسی در دوازده فصل جداگانه همراه با تمرین های متعددی است که میزان درک خواننده را مورد سنجش قرار می دهند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: موریس گبری
  • ISBN-13: 978-1939099594
  • تعداد صفحات: 124
  • قیمت: 13.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505