Essentials of Persian Grammar: Concepts and Exercises مطلب ویژه

این کتاب دربرگیرنده اصول اولیه و اساسی دستورزبان فارسی است. این کتاب هرچند که به عنوان کتاب درسی تهیه نشده است، اما فصل های این کتاب به شکلی بسیار مفید و منسجم تنظیم شده اند. هر فصل به زبان ساده و با همراهی مثال های متعدد بخشی از دستورزبان فارسی را به خوانندگان توضیح می دهد. در انتهای هر فصل واژه نامه ای از تمام لغات استفاده شده در آن بخش همراه با ترجمه انگلیسی آنها ارائه شده است. همچنین در انتهای هر فصل تعداد قابل ملاحظه ای تمرین مربوط به درس ارائه شده در آن فصل آمده است که کار یادگیری را بسیار ساده می کند. جواب تمرین های هر فصل در آخر کتاب آمده است. 

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • ISBN-13: 978-1939099310
  • تعداد صفحات: 376
  • قیمت: 14.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505