این کتاب برگزیده ای است از اشعار معاصر فارسی برای خوانندگانی که زبان فارسی زبان اول شان نیست.
این کتاب برگزیده اشعار مصوری است از شاعران معاصر ایرانی که یه شکل دوزبانه ( فارسی با ترجمه ی انگلیسی اشعار) منتشر شده است. اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، میمنت میرصادقی-ذوالقدر، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمد زهری و سیاوش کسرایی در این مجموعه آمده است.
برگزیده اشعاری از حبیب اله ذوالقدر (آفتاب).
این کتاب منتخبی است از اشعار شاعران ایرانی از زمان رودکی تا زمان مشروطیت. این کتاب شامل منتخب اشعاری از : رودکی، فردوسی، فرخی،  ناصر خسرو، خیام، سنایی،خاقانی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و .... است. این کتاب به زبان فارسی است.
برگزیده ای از دو بیتی های بابا طاهر عریان همادانی.
برگزیده ای از رباعیات شاعر شهیر فارسی حکیم عمر خیام نیشابوری.
برگزیده ای از رباعیات شاعر توانای فارسی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
برگزیده ای از آثار 36 شاعر معاصر از جمله: علی اکبر دهخدا،نیما یوشج، پروین اعتصامی، احمد شاملو، سیاووش کسرایی،فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج،سیمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث،سهراب سپهری، فروغ فرخ زاد،محمود کیانوش، و محمدرضا شفیعی کدکنی.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505