منتخب رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری

برگزیده ای از رباعیات شاعر شهیر فارسی حکیم عمر خیام نیشابوری.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: حکیم عمر خیّام نیشابوری
  • ISBN-13: 978-1939099105
  • تعداد صفحات: 44
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505