منتخب دوبیتی های بابا طاهر عریان همدانی

برگزیده ای از دو بیتی های بابا طاهر عریان همادانی.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: بابا طاهر همدانی
  • ISBN-13: 978-1939099143
  • تعداد صفحات: 42
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505