شعرهای یوگا: خط به خط، تا که از هم بگشاییم

ترجمه ای روان از برگزیده اشعار لیسا لویتس ، شاعر معاصر امریکایی که دربرگیرنده حالت های مختلف یوگاست و به عمق و مفهوم عرفانی هر یک از این حالات می پردازد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: لیسا لویتس (مترجم: نازنین میرصادقی)
  • تصویرگر: انجا بورگسترم
  • ISBN-13: 978-1463559243
  • تعداد صفحات: 134
  • قیمت: 6.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505