برگزیده اشعار پابلو نرودا

برگزیده اشعار شاعر شیلیایی، پابلو نرودا. این مجموعه از زبان اسپانیایی به فارسی ترجمه شده است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: پابلو نرودا - مترجم: نازنین میرصادقی
  • ISBN-13: 978-1939099730
  • تعداد صفحات: 120
  • قیمت: 7.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505