داستان های شاهنامه (جلد دوم)

مجموعه ای از داستان های شاهنامه به نثر و به زبان ساده و روان. این کتاب جلد دوم شاهنامه را در برمی گیرد و شامل بخش حماسی شاهنامه است. این کتاب به  زبان فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: موریس گبری
  • ISBN-13: 978-1939099570
  • تعداد صفحات: 158
  • قیمت: 13.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505