کتابی آموزنده دریاره ی سیارات منظومه ی شمسی و اسم هر سیاره به فارسی. این کتاب دربرگیرنده واژه نامه ای با معادل انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی است.
در این کتاب کودکان و نوجوانان با مراحل رشد دانه از دل زمین تا تبدیل آن به شکوفه و میوه آشنا می شوند. این کتاب در برگیرنده واژه نامه ای با معادل انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی است.
      کتابی مفید و آموزنده درباره ویتامین ها و موادمعدنی میوه ها و نقش آنها در سلامتی بدن، همراه با نقاشی هایی بسیار زیبا. این کتاب دربرگیرنده واژه نامه ای با معادل انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی است.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505