سه شنبه, 21 بهمن 1393 00:00

منظومه ی شمسی ما

کتابی آموزنده دریاره ی سیارات منظومه ی شمسی و اسم هر سیاره به فارسی. این کتاب دربرگیرنده واژه نامه ای با معادل انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی است.
منتشرشده در مجموعه دنیای دانش

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505