سارا به مدرسه می رود (رده دوم) مطلب ویژه

داستان آشنای اولین روز مدرسه برای دختر کوچولویی به نام سارا. این کتاب دربرگیرنده واژه نامه ای با کلمات ناآشنای فارسی و معادل انگلیسی آنهاست

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: شبنم فراست
  • ISBN-13: 978-1939099556
  • تعداد صفحات: 32
  • قیمت: 9.99 دلار
بازدید 4820 بار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505