پرواز در یک روز زمستانی (رده دوّم)

داستانی زیبا از پرواز یک پرنده کوچک در یک روز سرد زمستانی در جستجوی نیرومندترین موجود دنیا، و کشف این نکته که هر موجودی به جای خود نیرومندست و در طبیعت نقشی اساسی به عهده دارد. این کتاب به زبان فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: رویا صادقی
  • ISBN-13: 978-1939099327
  • تعداد صفحات: 36
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505