مانا و شهر ستاره ها (رده دوّم) مطلب ویژه

داستانی لطیف درباره دخترکی که همراه با ستاره ای به آسمان پرواز می کند با نقاشی های بسیار زیبا و به یاد ماندنی. متن کتاب ساده و روان است و مناسب کودکانی است که با اکثر حروف الفبای فارسی آشنا هستند. کتاب، دربرگیرنده واژه نامه ای با معادل انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: رویا صادقی
  • ISBN-13: 978-1939099167
  • تعداد صفحات: 34
  • قیمت: 10.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505