دنیای تازه ی من (رده دوّم) مطلب ویژه

      شعری بسیار زیبا درباره خاطرات کودکی و اولین تجربه آغاز مدرسه و آشنایی با الفبا و آموختن زبان که دنیایی تازه را در برابر چشمان کودکان باز می کند، همراه با تصاویری گیرا. کتاب، دربرگیرنده واژه نامه ای با معادل انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: موریس گبری
  • ISBN-13: 978-1939099136
  • تعداد صفحات: 30
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505