صبح که می شه (شناخت حیوانات خانگی)

شعری دلپذیر درباره حیوانت خانگی همراه با نقاشی های بسیار زیبا. این کتاب به زبان فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: صنم هوش ور
  • ISBN-13: 978-1939099488
  • تعداد صفحات: 26
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505