داستان کرم کوچولو مطلب ویژه

داستان کرمی کوچولو از لحظه بیرون آمدن از تخم تا زمان تیدیل شدن به پروانه ای زیبا. این داستان به زبان فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: فرح فاطمی
  • تصویرگر: فرح فاطمی
  • ISBN-13: 978-1939099495
  • تعداد صفحات: 38
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505