کتاب رنگ ها!

این کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است و همراه با تصاویر شاد کودکان را با نام رنگ های اصلی و اشیائی که دارای این رنگ ها هستند آشنا می کند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: فرح فاطمی
  • ISBN-13: 978-1939099525
  • تعداد صفحات: 28
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505