باز هم خاله پیرزن خواب موند! (آشنایی با جشن نوروز) مطلب ویژه

داستان زیبای خاله پیرزن که هرسال برای دیدن عمونوروز تدارک می بیند اما پیش از رسیدن او از خستگی به خواب می رود.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: صنم هوش ور
  • ISBN-13: 978-1939099266
  • تعداد صفحات: 32
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505