آخه من هنوز بچّه ام!

کتابی خواندنی ، دربرگیرنده کارهای بامزه کودکان خردسال با نقاشی های بسیار دوست داشتنی.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: رویا صادقی
  • ISBN-13: 978-1939099235
  • تعداد صفحات: 32
  • قیمت: 9.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505