مارس 15 2021

UPCOMING (THIS BOOK WILL BE RELEASED JUNE 2021)
The notion of Americans living and working in Iran starting from the first half of the nineteenth century is unimaginable for most people.  Beginning in 1834, a small group of Americans began to settle in remote regions of northwestern Iran to the west of Lake Urumia, where they lived and worked for nearly eight decades. History has, for the most part, forgotten them.  Yet, generation after generation of Americans grew up in the Urumia region, formed their families, labored and died there.  Their work resulted in the establishment of a massive school system and Iran's first medical college, and evangelical services for Persia's Assyrian Christian population.  At that time, Iran presented no economic or strategic values to the United States, which meant that the nature of the relationship between these Americans and the Iranians of their time was not tainted by economic, strategic, or political interests. They had deep humanitarian connections that impacted the region for years to come, even though their work came to an abrupt and violent end during the First World War.  Using archival records and vintage photographs, this book profiles the origins of the America's initial connections to Iran and profiles four influential Americans who served in the Urumia region between 1834 and 1918

این کتاب برگزیده اشعار مصوری است از شاعران معاصر ایرانی که یه شکل دوزبانه ( فارسی با ترجمه ی انگلیسی اشعار) منتشر شده است. اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، میمنت میرصادقی-ذوالقدر، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمد زهری و سیاوش کسرایی در این مجموعه آمده است.
داستانی شیرین با تصویرهایی بسیار زیبا براساس افسانه قدیمی فارسی. این کتاب به زبان انگلیسی است اما به زبان فارسی نیز قابل تهیه می باشد.
این کتاب به زبان انگلیسی است. ادیشن فارسی این کتاب هم موجود می باشد. این کتاب روایت تازه ای از عید نوروز است: داستان دختر کوچکی به نام "بهار" که در آسمان ها زندگی می کند و  همیشه در خواب است اما در آخرین روز سال از خواب بیدار می شود و ...
مجموعه ای شعرهای کوتاه.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505