دوشنبه, 25 اسفند 1399 00:00

The Americans of Urumia

The notion of Americans living and working in Iran starting from the first half of the nineteenth century is unimaginable for most people.  Beginning in 1834, a small group of Americans began to settle in remote regions of northwestern Iran to the west of Lake Urumia, where they lived and worked for nearly eight decades. History has, for the most part, forgotten them.  Yet, generation after generation of Americans grew up in the Urumia region, formed their families, labored and died there.  Their work resulted in the establishment of a massive school system and Iran's first medical college, and evangelical services for Persia's Assyrian Christian population.  At that time, Iran presented no economic or strategic values to the United States, which meant that the nature of the relationship between these Americans and the Iranians of their time was not tainted by economic, strategic, or political interests. They had deep humanitarian connections that impacted the region for years to come, even though their work came to an abrupt and violent end during the First World War.  Using archival records and vintage photographs, this book profiles the origins of the America's initial connections to Iran and profiles four influential Americans who served in the Urumia region between 1834 and 1918

منتشرشده در کتاب های انگلیسی
این کتاب برگزیده اشعار مصوری است از شاعران معاصر ایرانی که یه شکل دوزبانه ( فارسی با ترجمه ی انگلیسی اشعار) منتشر شده است. اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، میمنت میرصادقی-ذوالقدر، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمد زهری و سیاوش کسرایی در این مجموعه آمده است.
منتشرشده در کتاب های انگلیسی
یکشنبه, 02 مهر 1396 00:00

The Kind Old Lady (Based on a Persian Folktale)

داستانی شیرین با تصویرهایی بسیار زیبا براساس افسانه قدیمی فارسی. این کتاب به زبان انگلیسی است اما به زبان فارسی نیز قابل تهیه می باشد.
منتشرشده در کتاب های انگلیسی
این کتاب به زبان انگلیسی است. ادیشن فارسی این کتاب هم موجود می باشد. این کتاب روایت تازه ای از عید نوروز است: داستان دختر کوچکی به نام "بهار" که در آسمان ها زندگی می کند و  همیشه در خواب است اما در آخرین روز سال از خواب بیدار می شود و ...
منتشرشده در کتاب های انگلیسی
چهارشنبه, 04 اسفند 1395 00:00

a jarful of moonlight

مجموعه ای شعرهای کوتاه.
منتشرشده در کتاب های انگلیسی
چهارشنبه, 22 بهمن 1393 00:00

The Two Brothers (Translated from French to English)

داستان "دو برادر" بر اساس داستان افسانه واری از الکساندر دوماس ترجمه و بازنویسی شده است. در داستان "دو برادر" دوماس صحنه هایی بسیار شگفت انگیز خلق می کند که در آنها پنج حیوان  زبان به سخن می گشایند و دو برادر را خوشامد می گویند. در هر بخش این حیوانات جمله ای را به زبان می آورند و یا دست به انجام کاری کودکانه می زنند. این قصه  قدرت واقعی برادری ، پایداری، شکیبایی، حقیقت، شجتاعت و ایمان را به معرض تماشا می کذارد. وفاداری  و همکاری این حیوانات  که همگی دشمنان طبیعی یکدیگر هستند، انعکاس و تایید موضوع اخلاقی داستان است. هر برادر و حیواناتش  تبدیل به خانواده ای می شوند که در آن تضاد شخصیت ها  بسیار مشخص و برجسته و در عین حال منبع قدرت  محسوب می شود.
منتشرشده در کتاب های انگلیسی

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505