چه خوب می نویسم! : کتاب یادگیری الفبا و نگارش فارسی برای کودکان مطلب ویژه

 

کتابی که پیش روی شماست، دربرگیرنده ­ی آموزش گام به گام حروف الفبای فارسی به کودکان است. این کتاب برای آن دسته از کودکان طرح ریزی شده است که زبان فارسی را به عنوان زبان دوم می آموزند. ترتیب آموزش حروف الفبای فارسی در این کتاب مطابق با ترتیب آموزش این حروف در کتاب رسمی آموزش زبان فارسی : « فارسی اول دبستان ( بنویسیم! ) » است؛ تمامی کلمات فارسی به کار گرفته شده در این کتاب با ترجمه ی انگلیسی آنها همراهند و هر کلمه ی فارسی آوانگاری نیز شده است. حروف الفبای فارسی در این کتاب به 16 بخش یا درس تقسیم شده است که هر بخش شامل دو تا چهار حرف است. در هر بخش کودکان پس از آموختن نحوه ی نگارش حرف ها، نگارش چندین کلمه که با این حروف ساخته شده اند را یاد خواهند گرفت؛ و پس از آن، بازی ها و جدول ها به کودکان کمک خواهند کرد تا حرف ها و کلمات تازه ای را که آموخته اند، بیشتر تمرین کنند. با به پایان رساندن درس ها و انجام تمرینات بخش های این کتاب، کودکان قادر به تشخیص و نوشتن تمام حروف الفبای فارسی خواهند بود. همچنین، به خاطر آشنا شدن با بیش از 400 کلمه ی فارسی می توانند تعداد زیادی از این کلمات را بخوانند و بنویسند و در جملات ساده ی فارسی به کار ببرند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: سارا فردحصاری
  • ISBN-13: 978-1939099563
  • تعداد صفحات: 206
  • قیمت: 14.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505