تمرین کن و بیاموز! تمرین های کمک درسی برای فراگیری کلمه های فارسی

  کتابی که پیش روی شماست، دربرگیرنده ­ی تمرین هایی ست که با کمک گیری از بازی ها و جدول ها، کودکان را با 63 کلمه ی فارسی آشنا می کنند. این کتاب برای آن دسته از کودکان طرح ریزی شده است که زبان فارسی را به عنوان زبان دوم می آموزند. ترتیب معرفی کلمه ها در این کتاب هماهنگ با ترتیب آموزش حروف الفبا در کتاب رسمی آموزش زبان فارسی: «فارسی اول دبستان ( بنویسیم! )» است؛ در نتیجه این کتاب می تواند به شکل تمرین های کمک درسی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.  تمرین های این کتاب از کلمات بسیار ساده آغاز شده و به تدریج کودکان با کلمه های مشکل تر آشنا خواهند شد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: سارا فردحصاری
  • ISBN-13: 978-1939099815
  • تعداد صفحات: 130
  • قیمت: 13.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505