بیایید کلمه های فارسی بیاموزیم (کتاب اوّل) مطلب ویژه

این کتاب شامل تمرین های متنوع و جالبی است که با کمک گیری از بازی ها و جدول ها، یادگیری کلمات فارسی را برای دانش آموزان ساده تر می کند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: نازنین میرصادقی
  • تصویرگر: موریس گبری
  • ISBN-13: 978-1939099006
  • تعداد صفحات: 110
  • قیمت: 11.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505